Showing 1 Result(s)

כוח סמלי או סמל של כוח

על החוקה הבריטית, בעקבות מותה של המלכה הארץ, 22 בספטמבר, 2022 מלכת אנגליה מתה, ויש שלא מבינים על מה המהומה. המלכה חייתה, חוותה ואפילו גילמה את ההיסטוריה הבריטית של העידן שנפתח עם הניצחון במלחמת העולם השנייה, דרך התפרקות האימפריה, נישואים וגירושים מאירופה — ושל הביטלס, !Wham והספייס גירלס — צמיחה ומשברים, ועוד ועוד. אבל, יתהו …